O klinike

PetsVET – veterinárna klinika Ružomberok

Komplexná veterinárna starostlivosť pre spoločenské zvieratá v Ružomberku s viac ako 10 ročnými skúsenosťami z domova a zo zahraničia.

Klinika, ktorej poslaním je byť VET vašich miláčikov a určitým spôsobom aj súčasťou ich sVETA a zároveň:

  • pristupovať k pacientovi individuálne, lebo každý je jedinečný, a zdravotný problém alebo ochorenie sa u neho interpretuje rôzne,
  • eliminovať množstvo ochorení a zdravie mať založené najmä na prevencii,
  • diagnostikovať ochorenia pokročilejšími metódami a liečbu cieliť individuálne,
  • spájať západné medicínske zmýšľanie s východnými holistickými metódami, pokiaľ nám to povaha ochorenia umožňuje
  • nezabúdať, že dôležitou súčasťou (nielen) liečby sú láska, ohľaduplnosť a porozumenie.
petra-fabova

MVDr. Petra Fabová, MRCVS

Vždy som sa snažila zo srdca robiť všetko ako najlepšie viem. Rada sa inšpirujem a učím od ľudí, ktorí sú ochotní prenechať svoje cenné skúsenosti kolegom. Toto mi bolo dopriate a v živote som mala šťastie na vynikajúcich učiteľov, spolužiakov, nadriadených i kolegov.

Štúdium som absolvovala v roku 2011 na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Veterinárnu prax som získavala na rôznych miestach vo viacerých krajinách. Vyžadovalo to veľa obety, ale každý krok stál za to. Spoznala som skvelých, tvrdo, ale s láskou pracujúcich ľudí. Práve oni boli motiváciou, aby som sa v kariérnom vývoji posúvala ďalej.

Ešte počas štúdia som absolvovala deväťmesačnú stáž na Veterinárnej univerzite v Litve, tiež v španielskej Murcii a na portugalskej klinike v Castelo Branco.

Môj prvý absolventský rok začal na ortopedickej klinike pri Prahe.  Túžba po ďalšom vzdelávaní ma posunula do Londýna, kde som pôsobila v 24 hodinovej nemocnici na oddelení pohotovostných a kritických stavov.

Hovorí sa, že byť veterinárnym lekárom a pomáhať bezbranným tvorom nie je povolanie, ale poslanie. Pre mňa je to najmä veľké zadosťučinenie. Aj to ma zaviedlo do Malajzie na ostrov Langkawi. Ako veterinárna dobrovoľníčka na miestnej klinike som sa zo seba snažila vydať maximum. Počas tohto obdobia sme pomoci opusteným zvieratám venovali celé dni až do neskorých večerných hodín.

Volanie domoviny ma vrátilo takmer ,,domov” – do Žiliny, kde mi bolo ponúknuté miesto v referenčnej nemocnici a získala som možnosť zdokonaľovať svoje chirurgické zručnosti.

Nasledujúcich šesť rokov to bola opäť Veľká Británia a nemocnice, ktoré mi poskytli vynikajúce zázemie a podporu v mojom ďalšom vzdelávaní.

Ružomberok mal a má v mojom srdci špeciálne miesto – je to domov, mesto, kde som sa narodila, vyrastala a vždy som sa sem rada vracala.

Od roku 2020 sa v Ružomberku zdržujem častejšie a je možné, že sme sa niekedy stretli a liečila som práve Vášho miláčika. Postupne som začala zisťovať, že tu, doma, chcem svoj vlastný priestor – miesto, kde budem môcť pomáhať tým, čo to potrebujú.

jana-stolicna

MVDr. Jana Stoličná

Láska k zvieratám a záujem o medicínu ma priviedli k štúdiu veterinárnej medicíny. Na mojej práci mám rada rozmanitosť. Každý deň je iný, a to so sebou prináša nové výzvy a potrebu stále sa vzdelávať. Byť veterinárnou lekárkou vnímam nielen ako moje povolanie, ale najmä ako poslanie.

Štúdium veterinárneho lekárstva som ukončila v roku 2008 na Univerzite Veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Počas štúdia som absolvovala niekoľko mesačnú stáž vo veterinárnej nemocnici na Univerzite Veterinárskeho lekárstva vo Fínsku.

Po promócii som štyri roky pracovala vo veterinárnej ambulancii v Ružomberku ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá. V nasledujúcich rokoch som sa venovala hlavne rodine a deťom. Aj počas tohto obdobia som sa aktívne zaujímala o dianie vo veterinárnej medicíne, venovala sa štúdiu a absolvovala som stáž na veterinárnej klinike vo Veľkej Británií. Po skončení materskej dovolenky som spolupracovala s veterinárnou ambulanciou v Ružomberku.

Doma sa spolu s mojimi deťmi staráme o sučku Louisianskeho leopardieho psa Ayru, trpasličieho králika a morčiatko.

Potrebuje váš domáci miláčik akútne ošetrenie? Neváhajte nás kontaktovať na tel. č. +421 907 999 907. Sme k dispozícii nepretržite 24/7.

Zavolať